Ontstaan.

 

 

R.O.B.J. is ontstaan naar aanleiding van het verschijnen van circulaire 44 (dd. 13.05.1983.), een rondschrijven dat veel beroering teweeg bracht binnen de jeugdbescherming.


Na interregionale vergaderingen tussen de J.B.C.'s, zag het Jeugdbeschermingscomité van Brugge het als zijn taak een bijeenkomst te organiseren op 1 februari 1984 in de Saaihalle te Brugge met als doel voeling te houden met de ideeën en projecten van diensten in instellingen rond circ. 44, en nodigde daartoe twee vertegenwoordigers uit per instelling van het arrondissement, die bedoelde circulaire hadden ontvangen.
Belangstellenden werden aan het einde van deze bijeenkomst uitgenodigd voor een tweede vergadering rond deze materie in de gebouwen van het J.B.C. op 29 (!) februari 84.


Sedert deze samenkomsten vergaderden maandelijks een tiental mensen rond belangrijke thema's als: dagcentra en zinvolle vrijetijdsbesteding voor geplaatste jongeren. Vanuit de werkgroep groeide de vraag naar een duidelijker profilering van de groep. Het oorspronkelijk doel, nl. circ. 44, is de vertrekbasis geworden van een ruimere en meer diepgaande verkenning in de regio Brugge rond knelpunten en behoeften in de bijzondere jeugdzorg en initiatieven die daaraan tegemoetkomen.


Ondertussen is de overleggroep uitgegroeid tot een ledenbestand van meer dan dertig instellingen en diensten en werd een vzw opgericht (30.11.88.). Vandaag de dag zijn alle verwijzers en erkende voorzieningen van het gerechtelijk arrondissement Brugge (Oostende-Brugge-Tielt) aangesloten bij ROBJ. Daarnaast zijn er nog enkele andere diensten lid van de vereniging.

gemaakt door en copyright ROBJ