In een begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdbijstand wordt de jongere tijdelijk opgenomen en verblijft er in een leefgroep samen met een tiental andere opgenomen jongeren.
De leefgroep wordt begeleid door een deskundig team van medewerkers dat steeds kan rekenen op een voldoende pedagogische, logistieke en administratieve ondersteuning.
Deze leefgroepen zijn al of niet gemengd en hebben een beperkte of een ruimere leeftijdsspreiding. Sommige voorzieningen kiezen voor een meer specifieke groepssamenstelling (bv. studerende jongeren).
Vanuit de leefgroep gaat de jongere verder naar school of werk. Ook worden er aangepaste mogelijkheden inzake vrijetijdsbesteding geboden.
De voorziening staat in voor alle materiële behoeften van de opgenomen jongere : voeding, kleding, zakgeld, verzorging, schoolgerief, ontspanning, …
De begeleiding van de jongeren gebeurt zowel in groepsverband als individueel, waarbij klemtonen kunnen gelegd worden op vlak van persoonlijkheidsontwikkeling, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, studie, …
Ook de contacten met het gezin worden zoveel als mogelijk behouden.
Tijdens de begeleidingsperiode wordt de opvoedingsverantwoordelijkheid zoveel mogelijk gedeeld met de ouders zodat zij betrokken worden bij het dagelijks opvoedingsgebeuren. Bij het bereiken van de meerderjarigheid, kan de jongere zelf kiezen voor een verblijf tot uiterlijk de leeftijd van 20 jaar. Wanneer de jongere al zelfstandig woont, kan de begeleiding nog voortgezet worden tot uiterlijk de leeftijd van 21 jaar.

gemaakt door en copyright ROBJ