Vijf dagcentra in de regio Blankenberge-Brugge-Oostende zijn erkend door de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Er is een aanbod van enerzijds semi-residentiële hulpverlening met dagopvang van het kind/de jongere tussen 6 en 18 jaar en anderzijds ambulante integrale gezinsbegeleiding.

 

Door een tijdelijke begeleiding waarbij de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de ouders blijft, pogen wij de thuissituatie voor iedereen leefbaarder te maken. Wij beogen hierbij het verlagen van de draaglast en het verhogen van de draagkracht van het gezin.

 

Daartoe stemmen we ons zo goed mogelijk af op de noden, de hulpvragen en de evolutie van het gezin. Vanuit een aanklampende en respectvolle omgang is er maximale aandacht voor de cliëntenrechten. Er wordt gewerkt naar een toename van probleemoplossend gedrag en communicatie bij de betrokken gezinsleden.

 

We maken hierbij gebruik van de volgende begeleidingsmethodieken:

 

t.a.v. het kind/de jongere:

 

- orthopedagogische begeleiding: in groep activiteiten doen, sociale vaardigheden aanleren en beïnvloeden van de individuele problematiek
- individuele begeleiding: in aansluiting op de hulpvraag en het ontwikkelingsniveau werken aan de individuele problematiek
- schoolbegeleiding: dagelijkse studiebegeleiding en samenwerking tussen gezin-school-dagcentrum
- begeleiding van de vrijetijdsbesteding: zoeken naar een zinvolle gevarieerde tijdsinvulling

 

t.a.v. het gezin en de ouders:

 

- regelmatige gezinsbegeleiding met de ouders waar alle aspecten van het gezin aan bod kunnen komen

 

t.a.v. de ouders:

 

- aanvullend op de gezinsbegeleiding zijn er informele en formele bijeenkomsten met de ouders

 

Na het beëindigen van de dagcentrumbegeleiding is er in samenspraak nazorg mogelijk. Voor de praktische gegevens verwijzen we naar de informatiefiches van de dagcentra.

 

gemaakt door en copyright ROBJ