Jongeren kunnen er opgevangen worden in crisis ( onthaal) of met een vraag tot oriëntatie of observatie, op verzoek van de Jeugdrechter (dwingende maatregel) of via het Comité Bijzondere Jeugdzorg (op vrijwillige basis).

 

Bij een oriëntatie- of observatie opdracht geeft men genuanceerd advies met betrekking tot de toekomst, over de naar hen verwezen gezinnen in moeilijkheden. Dit advies wordt gestoffeerd door een sociaal, medisch, pedagogisch en psychologisch luik. Oriëntatie en observatie kan geheel of gedeeltelijk ambulant of residentiëel uitgevoerd worden.

 

Tijdens het begin van hun verblijf (een drietal weken) volgen de jongeren een gestructureerd programma dat onder meer onderricht (mede ondersteund door lesgevers van buitenaf), sport- en atelierwerking omvat. Daarnaast zorgt men er ook voor de nodige begeleide ontspanning. Al deze activiteiten kaderen in een uitgebalanceerd gamma van middelen die het centrum helpen bij hun oriëntatie- of observatieopdracht.

 

Na drie weken wordt er terug aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke of school. Indien nodig wordt er opgestart in een nieuwe school. Jongeren ontvangentijdens hun verblijf bezoek of gaan op weekend naar huis of naar familie, dit in afspraak met de verwijzers.

 

Het centrum beschikt over een uitgebreid gespecialiseerd team waaronder een coördinator, pedagogen, psychologen, maatschappelijk assistenten, een schoolbegeleider, een team van opvoeders, een logistiek- en een onderhoudsteam.

 

Ook werken wij nauw samen met een aantal deskundigen die ons bijstand verlenen in onze opdracht waaronder een huisarts, psychiater en waar nodig gespecialiseerde diensten als de sleutel (drugscreening), het CGSO (bij moeilijkheden rond idenficatie of incestproblematiek), het CLB (bij nood aan gedifferentiëerd schooladvies)…

 

Deze centra streven er naar om de jongeren, als het kan, te reïntegreren in hun milieu van herkomst, eventueel met verdere ondersteuning en begeleiding. Waar dit niet meteen mogelijk is wordt gezocht samen met de betrokkenen en de verwijzer naar een passend alternatief.

gemaakt door en copyright ROBJ