De bijzondere jeugdbijstand kent naast de reguliere hulpverlening tal van projecten. Deze zijn door de jaren heen ontstaan vanuit verschillende achtergronden:

 

- sommige spelen in op een vernieuwende gedachte of methodiek die waardevol geacht wordt,
- andere ontstaan uit de confrontatie met een maatschappelijke problematiek,
- de politieke acceptatie van een maatschappelijk probleem kan aanleiding geven tot het starten van projecten,
- projecten ontstaan waar reguliere hulpverlening tekort schiet.

 

Vanuit deze beweegredenen ontstaan projecten:

 

- die een aanvulling en verrijking zijn voor de bestaande hulpverlening (vb.ervaringsprojecten)
- die reeds zolang bestaan dat ze een (niet erkend) onderdeel geworden zijn van de reguliere hulpverlening (vb. ontheeming)
- die een betere wettelijke omkadering vragen (vb. herstelgerichte afhandeling)
- waarover men twijfelt of ze wel behoren tot de bijzondere jeugdbijstand (vb timeout projecten in samenwerking met onderwijs)
- die aangestuurd zijn door de overheid (vb. GKRB en GIT).

 

De mogelijkheid om met projecten van start te gaan stelt de BJB in staat om in veel gevallen een creatief, flexibel en vraaggestuurd antwoord te geven op diverse, vaak complexe hulpvragen en dit op maat van de cliƫnt.


gemaakt door en copyright ROBJ