Thuisbegeleiding ondersteunt gezinnen problemen in de opvoeding aan te pakken. Een vaste thuisbegeleider zoekt samen met de gezinsleden naar oplossingen. Met wekelijkse huisbezoeken, concrete activiteiten samen met de gezinsleden en in overleg met andere hulp- en dienstverleners probeert Thuisbegeleiding die oplossingen naar de realiteit te vertalen.

 


Een thuisbegeleiding kan er zo voor zorgen dat een 15-jarige puber-dochter weer op een aangename manier gaat samenleven met haar ouders, of dat een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen het evenwicht vindt tussen werk, opvoeding en vrije tijd …

 


Samen met elk gezin worden algemene doelstellingen en concrete werkpunten bepaald die aansluiten bij de opvoedingsproblemen in het gezin. Regelmatig wordt met het gezin, met de thuisbegeleider en met de verwijzer (van Comité of Jeugdrechtbank) bekeken hoe de thuisbegeleiding verloopt.

 


Thuisbegeleiding verwacht hierbij van een gezin de nodige openheid en medewerking om hun privé-situatie te bespreken en aan te pakken met een thuisbegeleider.

gemaakt door en copyright ROBJ