Een trainingscentrum voor kamerbewoning (T.C.K.) is een afdeling van een begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdbijstand waar jongeren vanaf de leeftijd van 17 jaar onder permanent toezicht op kamer wonen... De hulpverlening biedt hierbij altijd een combinatie aan van (1) huisvesting voor de opgenomen jongere, (2) begeleiding van de opgenomen jongere en (3) begeleiding van de leefomgeving van de jongere.


 

(1) huisvesting: de voorziening zorgt zelf voor huisvesting: de jongeren krijgen een eigen kamer of studio in een gewoon huis. De kamers en het huis zijn zo ingericht dat elke bewoner voldoende mogelijkheden heeft om comfortabel te wonen en te leven. Sanitair en kookmogelijkheid worden ofwel individueel per studio voorzien, ofwel gemeenschappelijk aangeboden. Verder zijn er geen groepsruimtes: de jongeren zijn buren voor elkaar.

 


(2) begeleiding van de opgenomen jongere: op basis van de concrete hulpvraag wordt een zeer individueel begeleidingsaanbod uitgewerkt gericht op een eigen toekomst: de jongere leert onder begeleiding om zich via dagdagelijkse ervaring zelf te beredderen op het vlak van wonen, leren, werken en het aangaan van sociale contacten.. De jongeren krijgen een budget waarmee ze zelfstandig hun huishouden moeten leren beredderen. De nadruk wordt gelegd op de toenemende zelfverantwoordelijkheid. Daarnaast kan een specifieke vaardigheidstraining opgezet worden. Voor meer langdurige behandeling van dieperliggende problematieken wordt doorgaans beroep gedaan op externe diensten.

 

Gezien de leeftijd van de jongere wordt er steeds aandacht gegeven aan de relatie met het gezin van herkomst.

 


(3) begeleiding van de leefomgeving: belangrijke personen uit de omgeving van de jongere worden zo zinvol mogelijk betrokken in het begeleidingsproces. Zo worden alvast de ouders van nabij bij het begeleidingsproces betrokken.. Daarnaast kan het gaan om andere gezinsleden, leeftijdsgenoten, andere belangrijke derden. Het is de bedoeling om zo verbindend mogelijk te werken tussen de jongere en zijn leefomgeving, zodat TCK geen eiland wordt.

 

De opgenomen jongeren staan onder permanent toezicht van een team van begeleiders. Ook 's nachts is er altijd iemand aanwezig.
Elk TCK heeft zijn eigen huisregels, aangepast aan adolescenten en jongvolwassenen en rekening houdend met de wettelijke voorschriften.

gemaakt door en copyright ROBJ