DE HUIDIGE WERKING.

 

 

De huidige werking van het Regionaal Overleg Bijzondere Jeugdzorg situeert zich op drie niveaus:


- de officiƫle VZW structuur zorgt voor rechtspersoonlijkheid en kan vragen stellen, standpunten innemen tav derden, overheid of andere rechtspersonen. De Raad van Bestuur van de VZW geeft het vertrouwen aan de Stuurgroep ROBJ om het overleg inhoudelijk in te kleuren.


- de stuurgroep ROBJ is de motor van het overleg en zorgt voor een dynamische invulling van onderwerpen. De leden van de stuurgroep komen maandelijks bijeen en hebben een antennefunctie tav de andere groepsleden.


- de plenaire vergaderingen ROBJ waar gemandateerden van verwijzers en voorzieningen elkaar ontmoeten en hun 'knowhow' samenbundelen. Inhoudelijk wordt veel rond thema's gewerkt. Een vast agendapunt is informatie-uitwisseling en standpuntbepaling tav belangrijke items of evoluties binnen de sector Bijzondere Jeugdbijstand. Om zoveel mogelijk actoren actief te betrekken wordt dikwijls met subgroepen gewerkt die autonoom een onderwerp uitdiepen en hun bevindingen dan terug op de plenaire vergadering brengen.

 

 

 

gemaakt door en copyright ROBJ